Przejdź do treści

PSALM 150

  • przez

Psalm 150 jest zakończeniem Księgi Psalmów i można powiedzieć, że podsumowuje całą tą księgę, a czytamy to już w podtytule tego psalmu – Alleluja czyli po prostu chwalmy Pana! Psalm ten jest bardzo krótki, ale myślę, że jak zawsze treściwy, można podzielić go na kilka części, w których czytamy o tym gdzie i za co mamy chwalić Boga, w jaki sposób mamy to robić, a także kto jest adresatem tych słów czyli do kogo są one skierowane.

Gdzie mamy chwalić Boga? Czytamy w psalmie, że w Jego świątyni ale przecież nie musi się to ograniczać tylko do tego miejsca. Oczywiście spotykamy się tu co niedzielę i chwalmy Boga tu w zborze ale możemy i powinniśmy to robić w wielu innych miejscach – czy jesteśmy w domu, w pracy czy w szkole, czy na urlopie czy podczas wykonywania jakichś czynności, możemy chwalić Boga rano i wieczorem, dniem i nocą, każde miejsce i każda pora są dobre by chwalić Pana.

Za co mamy chwalić Boga? Czytamy, że za Jego potężne dzieła i za Jego wielkość. Ludziom, którzy żyli w tamtym czasie, psalm ten przypominał o wielkich Bożych dziełach od stworzenia świata przez ocalenie Noego, przymierze z Abrahamem, wyjście z Egiptu, ziemię obiecaną, praktycznie wszystko to, co opisują pierwsze księgi Starego Testamentu. Ale dla nas dzisiaj tu też nie ma żadnych ograniczeń. Można by tu długo opowiadać za co możemy chwalić Pana: podobnie jak ówcześni Żydzi chwalimy Boga za stworzenie wspaniałego świata i za wszystkie te rzeczy, za które i oni chwalili Boga. Ale my mamy coś o wiele bardziej wielkiego, coś czego ówcześni czytelnicy czy słuchacze tego psalmu jeszcze nie byli świadomi. Chwalimy Boga przede wszystkim za to, że posłał swojego Syna na świat aby ten umarł za nas na krzyżu, zmartwychwstał, pokonał śmierć i szatana i dał nam życie wieczne. Chwalimy Boga za tą miłość do człowieka jaką w ten sposób Bóg wyraził, za to że to wszystko mamy całkowicie za darmo z Bożej łaski przez naszą wiarę, no i też za to, że zostawił nam na ziemi Ducha Pocieszyciela, który jest z nami przez cały czas i za Słowo Boże, które jest niemal na całym świecie, przetłumaczone na tak wiele języków i wiecznie żywe. A poza tym wszystkim jest tysiące innych powodów, za które powinniśmy chwalić Pana, od tych wielkich po te najmniejsze, jak każda najdrobniejsza rzecz, którą otrzymujemy od Boga z Jego łaski.

Dalej czytamy w jaki sposób mamy czy możemy chwalić Pana – i tu wymienione są różne instrumenty muzyczne. Czytając Stary Testament widzimy, że muzyka odgrywała w życiu Hebrajczyków bardzo ważną rolę, znajdziemy opisy, że towarzyszyła różnym ważnym hebrajskim wydarzeniom czy świętom. Największy z psalmistów, król Dawid,  oprócz wielu innych talentów był także wspaniałym muzykiem i w ten sposób dodatkowo mógł wołać do Boga i chwalić Go dodatkowo właśnie w taki sposób. Niestety nie istniało wtedy mp3 więc dziś nie możemy posłuchać tamtych melodii, mamy tylko same teksty, a muzykę możemy sobie tylko wyobrazić. Z całą pewnością były to piękne melodie bo przecież kierowane wprost do Boga, a i ich twórcy talent również otrzymali przecież od Boga. My mamy dziś nowe, bardziej współczesne pieśni, choć niektóre znane od bardzo wielu lat i nimi również uwielbiamy Boga. Ale poza muzyką również i tu nie mamy żadnych ograniczeń – chwalimy Boga muzyką i śpiewem ale możemy to robić też przez modlitwę, przez każdą czynność jaką wykonujemy na co dzień, naszą pracą, naszą pasją, czymkolwiek co tylko chcemy i możemy jeśli wykonując to wszystko staramy się naśladować Boga i być posłuszni temu czego nas nauczał i co nam przekazał.  

I wreszcie na koniec autor wzywa nas wszystkich, „wszystko co żyje” by z chęcią chwalić Pana. W Apokalipsie 5,13 czytamy takie słowa: „I słyszałem jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi i pod ziemią i w morzu i wszystko co w nich jest mówiło: Temu który siedzi na tronie i Barankowi błogosławieństwo, cześć i chwała i moc na wieki wieków”. Wszystko co żyje czyli zwierzęta, ryby, ptaki i każde inne stworzenie ale przede wszystkim człowiek jest adresatem tych słów. Człowiek, który jako jedyny został stworzony na obraz i podobieństwo Boga, przede wszystkim to właśnie my jesteśmy adresatami tych słów, do nas są one kierowane więc chwalmy Boga i teraz kiedy gromadzimy się tu w imieniu naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa,  i kiedy wrócimy do swoich domów, i w tygodniu podczas pracy czy szkoły, cokolwiek robimy i gdziekolwiek jesteśmy.

Amen

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.