rozważania

COMMUNIO SANCTORUM

  • by

Pamiętamy z kościoła katolickiego wyznanie wiary, w którym m.in. powtarzało się, że wierzymy w tzw. „świętych obcowanie”. Czy aby na pewno większość kojarzy w ogóle o czym mowa i co… Czytaj więcej »COMMUNIO SANCTORUM

CHRZEST

  • by

Tym razem rozważanie w nieco inny sposób – chciałbym na kilka chwil zagłębić się w sprawę chrztu. Przeglądając różne źródła o tej tematyce najczęściej napotykałem na spory dotyczące samej ceremonii,… Czytaj więcej »CHRZEST

KSIĘGA RUT

  • by

Tym razem chciałbym przyjrzeć się bliżej Księdze Rut, jednej z krótszych ksiąg starotestamentowych, o której mówi się, że znalazła się w Biblii po to, by udokumentować kolejne elementy linii genealogicznej… Czytaj więcej »KSIĘGA RUT

KSIĘGA NAHUMA

  • by

Księga Nahuma jest jedną z najkrótszych Ksiąg w całej Biblii – liczy sobie zaledwie trzy rozdziały. Nie zmienia to faktu, że jest równie ważna, jak wszelkie pozostałe Księgi Biblijne –… Czytaj więcej »KSIĘGA NAHUMA

PSALM 130

  • by

Jest to jeden z najbardziej znanych i cenionych psalmów w całej tradycji chrześcijańskiej, bardzo często był wykorzystywany przez przeróżnych artystów czy to muzycznych czy literackich, i w czasach dawnych, i… Czytaj więcej »PSALM 130

KSIĘGA JOELA

  • by

Autorem tej Księgi jest jeden z tzw. „proroków mniejszych” Joel, na temat którego mamy niewiele informacji, poza tym, że najprawdopodobniej był Judejczykiem, być może nawet mieszkańcem Jerozolimy, jako, że szczególnie… Czytaj więcej »KSIĘGA JOELA

TRENY

  • by

Jest w Biblii kilka krótkich Ksiąg, mam czasem wrażenie, że lekko zapomnianych, a przecież skoro tam się znajdują i zostały spisane jako natchnione Słowo Boże, muszą być tak samo ważne… Czytaj więcej »TRENY

LUDZIE Z BIBLII – MARIA

  • by

Jedną z najbardziej znanych i jednocześnie najbardziej kontrowersyjnych postaci w Biblii spośród ludzi jest Maria, ziemska matka Chrystusa – człowieka. Kontrowersja polega oczywiście na niesamowicie rozwiniętym już obecnie na świecie… Czytaj więcej »LUDZIE Z BIBLII – MARIA

PSALM 8

  • by

Już na samym początku tego psalmu jego autor, Dawid, wychwala Boga, uznając Go za potężnego stworzyciela, którego chwała ogarnia cały wszechświat. Wielkość Boga wyraża się tu w Jego wspaniałym dziele… Czytaj więcej »PSALM 8